web analytics

Bilim

Teknoloji

Mühendislik

Mühendislik Bölümleri

biyomühendislik nedir
Mühendislik Bölümleri

Biyomühendislik Nedir? Ne İş Yapar ve Maaşları

Biyomühendislik nedir? Mühendislik ilkeleri ve teknolojilerinin tıp ve biyoloji alanlarına, özellikle sorunların çözümünde, tasarımında ve bakımında uygulandığı mühendislik dalıdır. Bu dal biyoloji, tıp, sağlık ve diğer alanlardaki problemleri tanımlamak ve çözmek için yaşam bilimleri, fizik bilimleri, matematik ve mühendislik prensiplerinin…

Son Yazılar

Oksijen Ve Nitrojen Nedir? Oksijen Ve Nitrojenin Özellikleri Nelerdir?

Hava, dünyayı çevreleyen ve atmosferi meydana getiren gazların karışımıdır. Havanın yüzde 99’u oksijen ve nitrojenden oluşur.  Oksijen ve nitrojen gazlı elementlerdir.Molekülleri, eşdeğerli bağlarla birbirine bağlanan 2 atomdan oluşmaktadır. Nitrojen moleküllerinde (N2), molekülü 3 bağ, oksijende ise 2 bağ bir arada…

Karbon Nedir, Nerelerde Kullanılır? Karbonun Özellikleri Nelerdir?

Karbon Nedir? Metal olmayan karbon, dünya üzerindeki yaşamın temelidir. Diğer herhangi bir elementten daha fazla bileşim meydana getirir, ancak dünyanın kabuğunda çok fazla bulunmamaktadır.  Atom Numarası : 6 Atom Ağırlığı : 12.0107 g.mol -1 Erime Noktası : 3652 ° C Kaynama Noktası : 4827 °…

Dünya’nın Dönüşü, Hareketleri ve Sonuçları Nelerdir?

Dünya, tıpkı bir top gibi Güneş’in etrafında döner. Dünya’nın dönüşü güneş ışını ve Dünya yüzeyi sıcaklıklarında günlük, yıllık ve mevsimsel değişikliklere yol açar.  Dünya yüzeyinden bakıldığında Güneş’in doğudan yükselerek ilerlediği ve batıdan battığı görülür. Geceleri yıldızlar da aynı şeyi yapar….

Organik Kimya Nedir? Organik Kimya Bileşikleri Nelerdir?

Organik kimya, karbon bileşiklerini inceler. Bu maddelerin büyük bölümünün oluşumundan canlılar sorumludur. Diğerleri, yapay yollarla üretilir. Organik kimya karbon bileşikleri kimyası olarak tanımlanabilir. Organik bileşiklerin temelinde karbon atomu bulunur. 3 milyon organik bileşik vardır. Bunların çoğu, halkalar ve zincirler halinde birbirine…

Oksitlenme ve İndirgenme Nedir? İndirgenme Ve Yükseltgenme Tepkimeleri

Oksitlenme ve indirgeme tepkimeleri, oksijen alımı ve kaybı ya da kimyasal tepkimede maddeler arasında elektron transferini kapsar. Oksijen, diğer elementlerin çoğuyla birleşen yaygın ve tepkisel bir elementtir, Bakır havada ısıtıldığında, siyah bakır oksit yüzey katmanı elde edilir. Hidrojen gazı, suyu…

Sülfür (Kükürt) Nedir? Sülfürün Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Sülfür nedir? Periyodik cetvelin 16. grubunda yer alan sarı, katı ve metal olmayan (ametal) bir elementtir. En önemli kullanım alanı, sülfürik asit üretimindedir. Atom Numarası : 16 Atom Ağırlığı : 32.065 Erime Noktası : 113 ° C Kaynama Noktası : 445 ° C Yoğunluk :…

Otomasyon Nedir? Otomasyonun Tarihi Ve Özellikleri

Otomasyon Nedir? Otomasyon, insanların yardımına ihtiyaç olmadan makinelerin birtakım görevleri yerine getirmesidir. Otomatikleşmiş makineler, bir dizi programlanmış talimatla çalışır. Bir otomatikleşmiş makine ya da işlem, insanların denetimi gerekmeden çalışır. Bu makineler, bilgisayarlı talimatlara göre, küçük operasyonların sırasını denetler. Modern hayat otomasyona…

Atmosfer Nedir? Atmosferin Katmanları ve Özellikleri Nelerdir?

Atmosfer Nedir? Dünya’yı çevreleyen gaz kuşağına atmosfer adı verilir. Atmosfer bizi uzayın aşırılıklarından korur, sıcak tutar ve hava sistemimizin temelini oluşturur. Sürekli olarak güneşsel ve kozmik ışınım yaylım ateşine tutulacak, meteorlar tarafından bombalanacak ve aşırı sıcaklıklara maruz kalacak olan canlı…

Tarihteki En İyi 10 Mühendis Listesi | Tüm zamanların en İyi Mühendisleri

Tüm zamanlardaki en iyi mühendis kim? Bu doğru ya da yanlış cevabı olmayan tartışmaya açık bir soru. Neyse ki, bizden önce gitmiş ve hayatımızı kolaylaştıran binlerce icatlara erişmemizi sağlayan ve modern bir dünyanın yolunu açan çok sayıda mühendis vardır. Aşağıda sitemize göre…

Başarılı Mühendislerin Özellikleri (10 Karakteristik Özellik)

Mühendisler modern çağımızın mucitleri, tasarımcıları, analizörleri ve inşaatçılarıdır. Günlük olarak kullandığımız makineleri, yapıları ve sistemleri tasarlar ve yaparlar. Mühendislerin karakteristik özellikleri ise bir mühendisi diğerlerinden ayırır. Fizik kısıtlamaları, modern çağın üretim teknolojisinin sınırları, mevcut maddi özelliklerin getirdiği sınırlamalar, güvenlik ve…